Najave

Brigada taktičke podrške OS BiH - Prezentacija operativnih sposobnosti jedinica OS BiH i Dan otvorenih vrata, Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“, srijeda 20.11.2019. godine, od 10.30 sati

18.11.2019


U povodu obilježavanja 1. decembra - Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Komanda Brigade taktičke podrške OS BiH će, u srijedu 20. novembra 2019. godine, realizovati aktivnosti „Prezentacija operativnih sposobnosti jedinica OS BiH“ i „Dan otvorenih vrata“, koje će biti održane u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“, Halilovići br. 45, Sarajevo.

 

Očekuje se dolazak velikog broja osnovaca, srednjoškolaca, studenata, kao i građana, za koje je pripremljena prezentacija dijela operativnih sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prisutni će se moći upoznati sa sposobnostima vojne policije, pješadijskih jedinica, sposobnostima jedinica veze, logističke podrške, sposobnosti zračnih snaga, te EOD spremnosti i izviđačkih jedinica.

 

Protokolom su predviđene sljedeće aktivnosti:

10:30 do 10:55 -  Prihvat gostiju i medija

10:55 do 11:00  - Pozdravno obraćanje i plan aktivnosti

11:00 do 11:40 -  Prezentacija operativnih sposobnosti

11:45 do 12,30 -  Obilazak radnih tačaka

12:30 - Izjave za medije

 

Molimo vas da odgovor vezan za posjetu i medijsko praćenje dostavite na:

Komanda Brigade taktičke podrške

Odsjek za civilno-vojnu saradnju

e-mail: informisanjebrtp@gmail.com

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

poručnik Samra Salihović

telefon: 033/773-425 i 061/701-337

 

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba