Poplave i odbrana

Postavljanje mostova u više općina u BiH i sanacija riječnih tokova i klizišta prioriteti u saniranju terena

12.8.2014

Brod, Derventa, Zavidovići, Orašje, Tuzla, Ribnik, Čelić, Čelinac, Kostajnica, Maglaj, Žepče, Šekovići su najugroženija područja u kojima pripadnici Oružanih snaga BiH rade i 12. 08. 2014. godine na saniranju posljedica poplava.

Ukupno je danas angažovano 17 inžinjerijskih mašina, 14 motornih vozila, a personal Oružanih snaga koji je angažovan u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH i Naredbe ministra odbrane BiH od 08. 08. 2014. godine, intenzivno pomože civilnom stanovništvu u saniranju posljedica poplava. Zavidan je angažman Oružanih snaga i na postavljanju mostova. Tako je u općini Šeković saniran jedan most, a mostovi su postavljeni u općinama Žepče, Bratunac (dva mosta), Lopare, Lukavac, a u pripremi je postavljanje mostova u Zvorniku, Šekovićima (dva mosta) i Lukavac-Šikulje.

U proceduri su zahtjevi za inžinjerijskim mašinama koje će raditi na sanaciji puteva i klizišta u Kostajnici, Željeznom Polju i Petrovu, kao i zahtjevi za pontonskim mostovima u općini Čelinac.

Posebno treba istaći pripadnike Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške, koji su od 24. 07. 2014. godine angažovani na radovima oko sanacije nasipa na rijeci Savi i oštećenih objekata u Novom selu u općini Brod. Njihov angažman je pohvalio načelnik općine Brod Goran Garačić, koji je istakao da pripadnici ove jedinice rade izuzetno odgovorno i profesionalno, istakavši kako se “u ovoj situaciji pokazao značaj OS BiH u podršci i pomoći civilnim instiucijama prilikom elemetarnih nepogoda”, čime je odato priznanje pripadnicima OS BiH u njihovim nastojanjima da se život u ugroženim područjima što prije vrati u stanje prije poplava.

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefaks (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba

4 FOTO GALERIJA