Poplave i odbrana

Oružane snage BiH angažirane u Željeznom polju

8.8.2014

Pripadnici Oružanih snaga BiH 08. 08. 2014. godine pružaju pomoć u Željeznom polju kod Žepča, nakon što je tražena i odobrena upotreba Oružanih snaga BiH na raščišćavanju putnih komunikacija u ovom mjestu. Radi se o upotrebi personala, mehanizacije i materijalno-tehničkih sredstava Oružanih snaga BiH.

Prema ranijem planu, pripadnici OS BiH su danas angažirani na sanaciji putnih komunikacija, klizišta, regulaciji riječnih tokova, postavljanju pontonskih mostova, u općinama Zavidovići, Derventa, Orašje, Bratunac, Brod, Olovo, Brčko i Dubrave.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva obrane BiH, u proceduri odobrenja je još nekoliko zahtjeva za pomoć, među kojima je i za klizište u naselju Donji Bradići kod Maglaja, gdje je ugroženo oko 70 kuća.

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefaks (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba