Poplave i odbrana

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH bit će uvijek na raspolaganju civilnim organima vlasti i u službi naroda

7.8.2014

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić, zajedno sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, načelnikom ZŠ OS BiH general pukovnikom Antom Jelečom, general majorom Senadom Mašovićem, general majorom Huseinom Tursunovićem, te komandantom EUFOR-a general majorom Dieter Heidecker-om i komandantom NATO štaba u Sarajevu brigadnim generalom Christopher J. Petty-em, u okviru posjete područjima pogođenim poplava, posjetili su 07.08.2014. godine općine Doboj i Maglaj.

Tokom posjete, Predsjedavajući Predsjedništva BiH i najviši dužnosnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, EUFOR-a i NATO štaba u Sarajevu susreli su se sa pripadnicima Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH u kasarni “Rajlovac” i pripadnicima Komande logistike OS BiH i Artiljerijskog bataljona 6.pbr u Doboju.

U Doboju je visoka delegacija imala sastanak sa gradonačelnikom Grada Doboja Obrenom Petrovićem, obišla je narodne kuhinje čiji su osnivači Medžlis Islamske zajednice Doboj, Međunarodni forum solidarnosti i Grad Doboj, te posjetila i Dom zdravlja u ovom gradu. Doboj i Maglaj su gradovi u kojima su pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, kako je istaknuto, pružili nesebičnu pomoć na spašavanju ljudskih života tokom poplava u maju ove godine i dali veliki doprinos u sanaciji poplavljenih područja u ovoj općini.

U Maglaju je delegacija obišla saniranu Osnovnu školu “Maglaj”, sportsku dvoranu “Pobjeda”, te razgovarala sa lokalnim stanovništvom, koji su još jednom izrazili svoju zahvalnost Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH na cjelokupnoj pomoći tokom trajanja poplava i nakon njih. Ministar Osmić je iskazao spremnost Oružanih snaga BiH na pružanje pomoći civilnim organima vlasti kad god to bude trebalo i u skladu s procedurama. Oružane snage BiH će uvijek biti u službi naroda i na raspolaganju civilnim organima vlasti.

Prilikom susreta sa pripadnicima Brigade ZS i PZO u Rajlovcu, te pripadnicima Komande logistike u Doboju, komandant 2. helikopterskog skvadrona pukovnik Muhamed Hasanović i komandant Komande logistike OS BiH brigadir Rusmir Mrković su goste upoznali sa aktivnostima ovih jedinica, sa posebnim osvrtom na angažman na pomoći civilnim vlastima u vanrednim okolnostima, poplavama, medicinskim evakuacijama, požarima, sniježnim nepogodama i drugim angažmanom koji se odnosi na zahtjeve civilnih organa vlasti, a koji su u skladu sa procedurama.

Izrazivši sve pohvale pripadnicima Oružanih snaga BiH, ministar Osmić, generali Jeleč, Mašović, Tursunovići, Heidecker, Petty, kao i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović su pripadnicima ovih jedinica zaželjeli mnogo uspjeha u njihovom daljem angažmanu na pomoći civilnim strukturama i zahvalili na doprinosu koji daju na jačanju ukupnih kapaciteta Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefaks (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba

14 FOTO GALERIJA