Poplave i odbrana

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH spremni pružiti pomoć nakon novih kiša i elementarnih nepogoda

6.8.2014

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH prate situaciju i stanje na terenu na područjima Bosne i Hercegovine koja su trenutno zahvaćena kišama, poplavama i klizištima i spremni su da, u skladu sa procedurama i na zahtjev civilnih organa vlasti, reaguju ukoliko se za to iskaže potreba.

Angažman Oružanih snaga BiH na projektima pružanja pomoći civilnom stanovništvu nakon majskih poplava nije prestao, a sada je, nakon novih obilnih kiša, još više intenziviran.

Na sanaciji terena nakon majskih poplava pripadnici Oružanih snaga BiH su trenutno angažovani na sanaciji putnih komunikacija, klizišta, regulaciji riječnih tokova, pripremi i postavljanju pontonskih mostova, u općinama Zavidovići, Derventa, Orašje, Bratunac, Brod i Olovo.

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefaks (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba