Poplave i odbrana

Opadanje nivoa rijeka u poplavljenim područjima povećava angažman Oružanih snaga BiH na sanaciji terena

23.5.2014

Nakon stabilizacije vremenskih neprilika i konstantnog opadanja nivoa rijeka u poplavnim područjima, od pripadnika Oružanih snaga BiH se traži povećan angažman na saniranju terena od posljedica poplava.

Najveći dio naših snaga 23. maja se i dalje koristi u rejonu Bijeljine i Orašja na utvrđivanju nasipa na rijeci Savi.

Pripadnici OS BiH su i danas u Bijeljini, Orašju, Šamcu, Odžaku, Srebreniku, Banja Luci, Doboju, Žepču, u akcijama sanacije terena, transportu pomoći i sanitetskom zbrinjavanju ugroženog stanovništva.

U kasarnama OS BiH u Dubravama, Zenici, Bijeljini, Banja Luci i Doboju smješteno je danas 260 civila, a u kasarni u Doboju smješteno je 16 volontera, 6 vatrogasaca, 36 pripadnika civilne policije i 39 pripadnika Specijalne policije RS.

Ocjena svih zvaničnika, od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, do svih predstavnika lokalnih zajednica na terenu o učešću OS BiH je izvanredna, jer oni, ne štedeći sebe i dalje nastavljaju raditi. Činjenica je da su i oni također izloženi opasnostima od posljedica poplava, ali i u ovom trenutku pokazuju hrabrost, spremnost i prednjače u radu na terenu.

Ukupno se danas direktno na terenu nalazi oko 600 pripadnika Oružanih snaga BiH.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

4 FOTO GALERIJA