Poplave i odbrana

Volonteri iz Ministarstva odbrane BiH u Maglaju – pomoć ugroženom stanovništvu

23.5.2014

Dvanaest službenika i profesionalnih vojnih lica zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH i danas se nalazi u Maglaju u akciji čišćenja i sanacije terena nakon katastrofalne poplave koja je zadesila ovaj grad.

Dolaskom u Maglaj, njima su se pridružili i volonteri OSCE-a, koji su ustupili dva svoja kombi vozila, na upotrebu Ministarstvu odbrane za vrijeme dok traje volonterski rad naših pripadnika. Akcija čišćenja terena odvija sa u saradnji sa entitetskim upravama civilne zaštite.

U toku današnjeg dana oni su se i sami uvjerili u katastrofalne posljedice koje su po ovaj grad ostavile poplave, te su svojim cjelokupnim dnevnim radnim angažmanom dali svoj doprinos u čišćenju ovog terena, a prije svega Doma starih i iznemoglih lica. Na ovom angažmanu štićenici ovoga Doma, koji su izmješteni na višim spratovima, izrazili su im veliku zahvalnost.

Ovo je druga grupa službenika i PVL Ministarstva odbrane koja volonterski radi u akciji čišćenja, a planirano je da u prvoj fazi, do 30.maja,  pripadnici Ministarstva odbrane svakodnevno odlaze na teren sa potrebnom opremom i alatima koju su sami kupili.

Od ponedjeljka 26. 05. pripadnici Ministarstva odbrane, će nastaviti akciju čišćenja i sanaciji terena u Doboju.

Osim volonterskog rada, zaposleni u Ministarstvu odbrane BiH prikupiće i novčana sredstva za pružanje pomoći stanovništvu na teritoriji BiH zahvaćenoj poplavama u obliku jednodnevne zarade za mjesec maj 2014. godine.


Dolaskom u Maglaj, njima su se pridružili i volonteri OSCE-a, koji su ustupili dva svoja kombi vozila, na upotrebu Ministarstvu odbrane za vrijeme dok traje volonterski rad naših pripadnika. Akcija čišćenja terena odvija sa u saradnji sa entitetskim upravama civilne zaštite.

U toku današnjeg dana oni su se i sami uvjerili u katastrofalne posljedice koje su po ovaj grad ostavile poplave, te su svojim cjelokupnim dnevnim radnim angažmanom dali svoj doprinos u čišćenju ovog terena, a prije svega Doma starih i iznemoglih lica. Na ovom angažmanu štićenici ovoga Doma, koji su izmješteni na višim spratovima, izrazili su im veliku zahvalnost.

Ovo je druga grupa službenika i PVL Ministarstva odbrane koja volonterski radi u akciji čišćenja, a planirano je da u prvoj fazi, do 30.maja,  pripadnici Ministarstva odbrane svakodnevno odlaze na teren sa potrebnom opremom i alatima koju su sami kupili.

Od ponedjeljka 26. 05. pripadnici Ministarstva odbrane, će nastaviti akciju čišćenja i sanaciji terena u Doboju.

Osim volonterskog rada, zaposleni u Ministarstvu odbrane BiH prikupiće i novčana sredstva za pružanje pomoći stanovništvu na teritoriji BiH zahvaćenoj poplavama u obliku jednodnevne zarade za mjesec maj 2014. godine.

Ured za odnose s javnošću

tel: (033) 286-680, fax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba