Poplave i odbrana

Oružane snage BiH angažirane na saniranju terena od posljedica poplava

24.5.2014

Pripadnici Oružanih snaga BiH su i danas, 24.05.2014. godine angažirani na aktivnostima saniranja terena od posljedica poplava.

Oko 650 vojnih lica, 100 motornih vozila, inžinjerijske mašine, čamci, sanitetna vozila, cisterna uključeni su i danas u aktivnosti saniranja terena, dostavljanja pomoći i potrebnih alata, čišćenju i dezinfekciji poplavljenih područja sa kojih se povukla voda, odvozu kabastog materijala te pružanju potrebne pomoći stanovništvu. Timovi ABHO (atomsko-biološko-hemijske odbrane) Oružanih snaga BiH na terenu pomažu u sanaciji terena nakon povlačenja vode.

Na vojnim lokacijama OS BiH smješteno je 260 civila, kojima se svakodnevno pruža sva potrebna pomoć i uslovi kako bi se njihov boravak na našim lokacijama učinio ugodnijim. Medicinski i psihološki timovi su svakodnevno dostupni za pomoć civilima na lokacijama OS BiH. Posebna pažnja se pruža djeci, a pripadnici OS BiH surađuju sa udruženjima i nevladinim organizacijama organizirajći igraonice i zabavne sadržaje za djecu smještenu na lokacijama OS BiH.

Ljudski i materijalni resursi i kapaciteti Oružanih snaga BiH i dalje su u stanju pripravnosti, spremni za agažman i pomoć stanovništvu ugorženom od poplava.

Ured za odnose s javnošću

tel: (033) 286-680, fax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba