Poplave i odbrana

Pružanje pomoći na terenu na više lokacija u 9 općina u BiH

25.5.2014

Oružane snage BiH su svoj angažman na pomoći stanovništvu BiH 25.05.2014. godine nastavile aktivnostima saniranja terena, kako bi se što prije ostvarili uslovi za život na područjima pogođenim poplavama.

Oko 400 pripadnika OS BiH, sa motornim vozilima, čamcima, inžinjerijskim mašinama, cisternama i drugim potrebnim resursima, angažirani su na pružanju pomoći na osiguravanju nasipa, saniranju klizišta, čišćenju terena, distribuciji pitke vode i transportnoj podršci, sanitetskom zbrinjavanju stanovništva i drugim potrebnim aktivnostima na terenu.

Na vojnim lokacijama OS BiH je smješteno 276 civila, 6 volontera, 26 vatrogasaca, 30 pripadnika civilne policije, 10 pripadnika specijalne policije, 6 radnika, uz pružanje medicinske, psihološke i sve potrebne pomoći, kako bi se njihov boravak na ovim lokacijama učinio što ugodnijim.

Pripadnici OS BiH ostaju angažirani sa potrebnim resursima i kapacitetima u Maglaju, Doboju, Šamcu, Bijeljini, Orašju, Tuzli, Odžaku, Srebreniku, Šekovićima, Žepču, Gračanici i ostalim lokacijama na kojima se iskaže potreba za angažmanom OS BiH na aktivnostima pomoći stanovništvu i saniranju terena.

Ured za odnose s javnošću

tel: (033) 286-680, fax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba