Poplave i odbrana

Sanacija klizišta, dekontaminacija poplavljenog područja, transport hrane i humanitarne pomoći, popravka i izgradnja nasipa, pontonski mostovi…

27.5.2014

Jedinice Oružanih snaga BiH su 27.05. angažovane u 19 općina u BiH na lokacijama gdje se saniraju posljedice poplava i nalaze se na raspolaganju svim civilnim strukturama i stanovništvu kojima je potrebna pomoć.

Na sanaciji terena pojačani su personalni resursi u Doboju, Orašju, Šamcu i Odžaku, gdje je i povećan broj inžinjerijskih mašina. U općini Žepče je postavljen pontonski most, a planirano je da se pontonski mostovi postave i u općinama Brčko, Šekovići, Bratunac, Bijeljina i Olovo.

Na sanaciji klizišta pripadnici Oružanih snaga BiH rade u Tuzli, Žepču, Gračanici i Topčić polju, a u Bijeljini se radi na popravci i izgradnji nasipa, te na dekontaminaciji poplavljenog područja. U Šamcu se radi na čišćenju i sanaciji štete i dezinfekciji grada. Tim za uništenje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) je angažovan u Žepču i Doboju, a u Srebreniku se radi na sanaciji korita rijeke Tinje. U Doboju je prioritet na čišćenju otpada i pročišćavanju odvodnih kanala i sanaciji tla. Danas je angažovano preko 700 pripadnika Oružanih snaga, preko 60 motornih vozila  i preko 30 inžinjerijskih mašina, a na lokacijama Oružanih snaga smješteno je preko 400 evakuisanih civila, za koje je osiguran smještaj, ishrana i potrebna medicinska pomoć.

Pomoć civilnim strukturama ogleda se i u transportu humanitarne pomoći, hrane i vode za piće prema ugroženim područjima. U narednim danima planirane su i zajedničke aktivnosti sa pripadnicima EUFOR-a.

Ured za odnose s javnošću

tel: (033) 286-680, fax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba