Poplave i odbrana

Zamjenica ministra odbrane Marina Pendeš i načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč obišli poplavljena područja u Posavini

27.5.2014

Zamjenica ministra odbrane za politiku i planove Marina Pendeš i načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč su 26. maja 2014. godine obišli područja zahvaćena poplavama u Posavini, kao i lokacije na kojoj je razmješten 3. pješadijski bataljon 6. pješadijske brigade OS BiH.

Zamjenicu ministra gđu Pendeš i general Jeleča sa situacijom na terenu upoznao je komandant 3. pješadijskog bataljona pukovnik Mato Zrimić.

Informativni brifing o cjelokupnom toku aktivnosti, koje su provodili pripadnici 3. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade na pomoći civilnim organima vlasti na području  Posavine, prezentovao je oficir za operacije i obuku major Anto Klajić.

Zamjenica ministra odbrane gospođa Marina Pendeš i načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč izrazili su zadovoljstvo angažmanom svih pripadnika jedinice i nesebičnom trudu i zalaganju u provođenju svih aktivnosti na pomoći civilnim organima i stanovništvu na poplavljenom području.

Info-6.pbr