Poplave i odbrana

Ni loši vremenski uslovi ne sprečavaju pripadnike OS BiH i EUFOR-a u pružanju pomoći civilnom stanovništvu

18.6.2014

Loši vremenski uslovi nisu spriječili pripadnike OS BiH i EUFOR-a u realizaciji projekata planiranih za realizaciju u toku zajedničke DISTEX (Disaster Exercise) vježbe „Zajednički napor 14“.

I danas, 18. juna 2014. godine,  preko 830 pripadnika OS BiH i EUFOR, sa preko 100 motornih vozila i 12 inženjerijskih mašina,  pruža pomoć civilnom stanovništvu na područjima pogođenim elementarnim nesrećama. Težište aktivnosti danas je dato na uklanjanju i odvozu kabastog otpada u Kopanicama i Šamcu, te na sanaciji puta u Željeznom polju – općina Žepče. Paralelno sa navedenim aktivnostima snage OS BiH i EUFOR-a angažirane su na dezinfekciji javnih površina na području općine Tuzla,  te transportu humanitarne pomoći u Distriktu Brčko. Također, nastavljeni su radovi na sanaciji OŠ „Maglaj“ u Maglaju, gdje je pored pripadnika OS BiH i EUFOR-a angažiran i 21 kadet,  Komande za kadete vojske SAD. Uporedo sa tim, pripadnici OS BiH nastavili su  kampanju deminiranja na području Kalesije, Porebrica, Srebrenice i Kozlovca.

Danas je, jutarnjem situaciskom brifingu u Zajedničkom operativnom centru/Joint operation center (JOC) OS BiH  i EUFOR-a, smještenom u kasarni i aerodromu “Dubrave” Živinice, prisustvovao zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije, brigadni general Sakib Forić. Tokom brifinga, general Forić upoznat je sa stepenom realizacije projekata pomoći civilnom stanovništvu na područjima pogođenim elementarnim nesrećama. U svom obraćanju prisutnima, general Forić se zahvalio starješinama u JOC-u koji su i pored umora istrajali, kako bi ova zajednička vježba OS BiH i EUFOR-a, koja je isplanirana u vrlo kratkom roku bila uspješno realizirana na terenu. U popodnevnim satima general Forić izvršit će obilazak jedinica OS BiH i EUFOR-a, koje zajednički rade na uklanjanju i odvozu kabastog otpada u Kopanicama.

Ured za odnose s javnošću    
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA