Poplave i odbrana

Oružane snage BiH i tokom vikenda angažovane na izgradnji i rekonstrukciji mostova i otklanjanju posljedica poplava

16.8.2014

Pripadnici Oružanih snaga BiH su u subotu 16. 08. 2014. godine angažovani u Šekovićima na izgradnji i rekonstrukciji ukupno šest mostova, a u Zavidovićima, uz upotrebu inžinjerijskih mašina rade na saniranju putnih komunikacija.

Inžinjerijske mašine i ljudstvo su angažovani i u Ćeliću gdje rade na sanaciji korita rijeke Šibošnice i lokalnog puta, kao i na dionici puta Podlugovi-Vareš.

U Derventi su pripadnici Oružanih snaga BiH angažovani na sanaciji korita rijeke Ukrine, a u rejonu Orašje-Domaljevac inžinjerijske mašine su angažovane na saniranju puteva.

Također, danas je intenzivan angažman na saniranju puteva i klizišta u Kostajnici i Žepču, a u Tesliću se radi na popravci mosta. Iz općine Lopare je stigao zahtjev za postavljanje pontonskog mosta.

S ciljem pružanja pomoći nadležnim civilnim organima u otklanjanju posljedica prirodne nesreće i normalizaciji uslova za život stanovništva u pogođenim područjima, Predsjedništvo BiH je na 75. vanrednoj sjednici od 15. 08. 2014. godine donijelo Odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH u saradnji s EUFOR-om i UNDP-om, na izgradnji i rekonstrukciji mostova koji su oštećeni tokom poplava. Riječ je o lokacijama Tuzla - Brđani i Dokanj, Zvornik - Kušlat i Jasenica, Doboj-Istok - Velika Brijesnica, Šekovići - Vreljansko Polje, Žepče - Željezno Polje i Gradiška - Mašići. Za realizaciju ove Odluke, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, kao i do sada, sve raspoložive resurse staviti u funkciju i u skladu sa procedurama pomoći lokalnoj zajednici i civilnim organima vlasti.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, 061/22 84 66,  fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba