Rješavanje viškova naoružanja

Bilateralna pomoć je krucijalna u pružanju podrške reformskim nastojanjima OS BiH

18.9.2014

Na lokaciji kasarne „Rajlovac” u Rajlovcu 18.09.2014. godine održana je svečana ceremonija primopredaje opreme za vatrozaštitu, sigurnost skladišta i transporta municije na lokacijama skladištenja municije i naoružanja OS BiH, koju su donirale NATO Štab u Sarajevu i Vlada Švicarske Konfederacije.
Doniranu opremu, ukupne vrijednosti 96.500 eura, uručili su komandant NATO Štaba u Sarajevu, brigadni general Christopher J. Petty i predstavnik Oružanih snaga Švicarske brigadir Prasenjit Chaudhuri.

Komandant NATO Štaba u Sarajevu je prilikom predaje donirane opreme iskoristio priliku da se zahvali Vladi Švicarske na velikodušnoj donaciji, kojom je NATO Štab nabavio sredstva za vatrozaštitu, sigurnost skladišta i transporta municije. „Ovaj projekat je još jedan dokaz izuzetne saradnje između NATO Štaba Sarajevo i Oružanih snaga Švicarske. Bilateralna pomoć je krucijalna u pružanju podrške reformskim nastojanjima u OS BiH, a NATO Štab će nastaviti podržavati sve buduće strateške aktivnosti MO i OS BiH s ciljem osiguravanja sigurnosti građana BiH”, izjavio je brigadni general Christopher J. Petty na današnjoj ceremoniji.

Brigadir Presenjit Chaudhuri, koji je predao opremu ispred OS Švicarske, je naglasio važnost sigurnog upravljanja skladištima municije i naoružanja, a ovom doniranom opremom Oružanim snagama BiH će se omogućiti sigurnost procesa skladištenja i rješavanja viškova naoružanja.

Opremu za vatrozaštitu i sigurnost skladišta municije, u ime Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, primili su zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Živko Marjanac i zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije, general major Mirko Tepšić, uz prisustvo i drugih predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Živko Marjanac se zahvalio Vladi Švicarske Konfederacije i NATO Štabu u Sarajevu na ovoj vrijednoj donaciji, koja će omogućiti Oružanim snagama BiH da održavaju veću sigurnost u upravljanju viškovima naoružanja. „Oružane snage BiH su ozbiljno pristupile rješavanju problema viškova naoružanja, a ovim doniranim sredstvima će se omogućiti veća sigurnost skladišta, bolje upravljanje rješavanjem viškova naoružanja, te omogućiti veću efikasnost i sigurnost ljudima koji rade u skladištima i na uništavanju viškova naoružanja”, istakao je zamjenik Marjanac.

Tehnička primopredaja je uspješno izvršena sa Komisijom OS BiH početkom ovog mjeseca, a distribucija opreme na 5 lokacija će se obaviti nakon današnje zvanične ceremonije.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA