Rješavanje viškova naoružanja

Sedmim zasjedanjem Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva obilježena 100% inspekcija kvantitativnog i kvalitativnog stanja MiMES-a na lokaciji Grabež

7.11.2014

Sedmo zasjedanje Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (MiMES) održano je na lokaciji kasarne “Adil Bešić“ u Bihaću 07.11.2014. godine, u cilju efikasnijeg, bržeg i transparentnijeg rješavanja pitanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (NMiMES).

Domaćin Sedmog zasjedanja Strateškog komiteta bilo je Ministarstvo odbrane BiH, pod predsjedavanjem ministra odbrane Zekerijaha Osmića i zamjenika ministra za resurse gospodina Živka Marjanca, u svojstvu zamjenika predsjedavajućeg Strateškog komiteta.

Sastanku su, također, prisustvovali i predstavnici Oružanih snaga BiH, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, general pukovnik Anto Jeleč, general major Husein Tursunović, general major Mirko Tepšić, stalni članovi Strateškog komiteta iz reda međunarodnih organizacija među kojima su komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Cristopher J. Petty, te predstavnici EUFOR-a, OSCE-a, UNDP-a, EU u BIH, te predstavnici ambasada SAD-a, Švicarske i Austrije.

Tema ovog zasjedanja Strateškog komiteta bila je analiza postignutih rezultata u periodu od prethodnog zasjedanja, 09.07.2014. godine do sada. Vršilac dužnosti Zamjenika načelnika ZŠ OS BiH za resurse, general major Husejin Tursunović, detaljno je upoznao prisutne sa postignutim rezultatima. Također, podnesen je i izvještaj o dosadašnjem stepenu implementacije Plana medijske kampanje o procesu rješavanja viškova naoružanja i MiMES-a.

Na otvaranju Sedmog zasjedanja Strateškog komiteta, ministar odbrane, Zekerijah Osmić, osvrnuo se na razdoblje između dva zasjedanja, naglasivši zadovoljstvo zbog uspješnog završetka inspekcijskih pregleda ukupnih količina naoružanja i MiMES-a.

„Činjenica da je u toku ove godine uništeno 873 tone mina i minsko-eksplozivnih sredstava, a do kraja godine očekujemo da će se količina uništenih MiMES-a povećati na 1000 tona, govori da se Plan rješavanja viškova naoružanja i MiMES-a realizira na zadovoljavajućem nivou“, riječi su kojima je ministar Osmić ocijenio plan rješavanja viškova naoružanja i MiMES-a, te dodao: „Ono čime smo posebno zadovoljni je dostignuti stepen inspekcijskih pregleda količina naoružanja i MiMES-a što vodi ostvarenju našeg plana da do 2020. godine riješimo viškove MiMES-a.“

Nakon diskusije, prezentiranim rezultatima teme sastanka, svi članovi Strateškog komiteta su konstatovali da su postignuti veoma značajni rezultati na tom polju i to:    

- Povećan procenat rješavanja viškova naoružanja i MiMES-a, gdje se na lokaciji Trom Doboj, zahvaljujući infrastrukturnim ulaganjima mjesečno uništi od 100-150 tona viškova naoružanja i MiMES-a, čime je dostignut ranije zacrtani cilj; 
- Zahvaljujući partnerima iz međunarodne zajednice, stepen sigurnosti skladišta s viškovima naoružanja i MiMES-a je podignut na viši nivo, a i dalje se radi na osiguranju istih; 
- Postignut je napredak na polju obuke inspektora za skladišta, čime će u značajnoj mjeri biti povećani i ubrzani kontrolno-tehnički pregledi uskladištene municije i MES-a, a pored 21 obučenog inspektora ovaj proces se i dalje nastavlja.

Zaključeno je da je potrebno kontinuirano raditi na implementaciji plana rješavanja viškova naoružanja i MiMES-a.

Naredni sastanak Strateškog komiteta zakazan je za 15 dana što je još jedan od pokazatelja posvećenosti ovog tijela.

Učesnici Strateškog komiteta su, uz prisustvo medija, nakon sastanka obišli lokaciju skladišta MiMES-a “Grabež”, gdje su detaljno upoznati sa rezultatima 100% inspekcije. U ovom skladištu je izvršena kvantitativna i kvalitativna kontrola ukupno 1.182 tone MiMES-a od čega je 29% nestabilno. Lokacija „Grabež“ je prva lokacija na kojoj je izvršena 100% inspekcija količina MiMES-a.

Načelnik ZŠ OS BiH, general pukovnik Anto Jeleč, naglasio je odlučnost u namjeri što skorijeg okončanja inspekcija na preostalim lokacijama, te izrazio zahvalnost prijateljima međunarodne zajednice na pomoći koju nam pružaju. „Činjenica da smo gotovo sav nestabilni MiMES sa lokacije „Grabež“ dosad uništili govori o značaju smanjenja rizika od neželjenih posljedica za naše pripadnike na tom području i okolinu tog lokaliteta“, rekao je Jeleč. Načelnik ZŠ, na kraju je naglasio da će 2015. godina biti posebno posvećena ovom procesu rješavanja viškova naoružanja i MiMES-a.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685

18 FOTO GALERIJA