Rješavanje viškova naoružanja

U Sarajevu završen osmi Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (MiMES)

3.12.2014

Osmo zasjedanje Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (NMiMES) održano je 03.12.2014. godine u zgradi Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini u Sarajevu.

Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva je forum osnovan sa svrhom što efikasnijeg, bržeg i transparantnijeg rješavanja pitanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Domaćin Osmog zasjedanja Strateškog komiteta bio je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, a učesnici istog, kao stalni članovi bili su ministar odbrane, gospodin Zekerijah Osmić, predsjedavajući Strateškog komiteta, zamjenica ministra odbrane BiH, gđa. Marina Pendeš, ujedno zamjenica predsjedavajućeg Strateškog komiteta, zamjenik ministra odbrane BiH, gospodin Živko Marjanac, ujedno zamjenik predsjedavajućeg Strateškog komiteta, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije, general major Mirko Tepšić i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse, general major Husein Tursunović.

Članovi Strateškog komiteta iz reda međunarodnih organizacija bili su predstavnici OSCE misije u BiH, komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Christopher J. Petty, komandant EUFOR-a u BiH, general major Dieter Heidecker, rezidentni predstavnik UN-a u BiH, gdin. Yuri Afanasiev, predstavnici ambasada SAD-a, Švicarske, Švedske i Austrije u BiH.

Na Osmom zasjedanju Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, razgovaralo se o rezultatima uništavanja ovih sredstava kao i planovima za naredni period.

U svome obraćanju ministar odbrane Zekerijah Osmić je pozdravio sve prisutne i naglašavajući zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima u ovom procesu, zahvalio se članicama Strateškog komiteta iz međunarodne zejednice na svesrdnoj pomoći.

„Nadamo se da ćemo i u narednoj godini zadržati isti nivo saradnje u ovom procesu i time doprinijeti većem stepenu rješavanja viškova NMiMES, te sigurnost građana i pripadnika OS BiH podići na znatno viši nivo “ istakao je ministar Osmić.

Također, naglasio je da će se u narednoj godini aktivirati sva tri načina rješavanja viškova i to putem: donacija, prodaje i uništavanja.

Rezidentni predstavnik UN-a u BiH, gdin. Yuri Afanasiev je čestitao ministru i njegovom timu na doprinosu kojim su OS BiH u znatnoj mjeri umanjile neželjene posljedice nedavnih poplava. Pohvalio je i postignute rezultate u oblasti rješavanja viškova u ovoj godini, sa konkretnim prijedlozima vezano za povećanje ukupnog stepena rješavanja viškova i tako osigurati siguran proces upravljanja zalihama.

Komandant EUFOR-a u BiH, general major Dieter Heidecker je čestitao OS BiH na sposobnosti da upravljaju u rješavanju viškova NMiMES što za rezultat ima smanjenje rizika po zajednicu, naglasivši da je ključni momenat u rješavanju viškova NMiMES 100% inspekcija lokacija, utvrđivanju stvarnog stanja kao i uspostava ćelije za obuku u sastavu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu nastojati povećati dinamika rješavanja viškova u okviru vojnih kapaciteta, te da će se do kraja 2015. godine okončati proces 100 % inspekcije NMiMES, kao i da će se osigurati proces održivog upravljanja lokacijama za skladištenje viškova.

Dogovoreno je da će se naredni sastanak održati u drugoj polovini mjeseca februara 2015. godine, do kada se očekuje izrada sveobuhvatne analize stanja viškova unutar sistema odbrane BiH od strane UNDP-a, što će predstavljati buduću mapu puta u rješavanju viškova NMiMES.

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefax (033) 286-685,

6 FOTO GALERIJA