Rješavanje viškova naoružanja

Posjeta lokaciji skladištenja naoružanja OS BiH u okviru projekta SECUP

3.3.2015

Delegacije Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH, Misije Organizacije za sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini i potencijalnih donatora izvršile su posjetu lokaciji skladištenja naoružanja „TBT“ Visoko, 27.02.2015. godine.

S ciljem prikupljanja sredstava i promociju SECUP projekta, misija OSCE u BiH organizirala je posjetu LSN „TBT“ Visoko kako bi na licu mjesta na ovoj perspektivnoj lokaciji skladištenja naoružanja OS BiH sadašnji, kao i potencijalni budući donatori mogli da vide gdje je i kako je do sada uložen dio donatorskih sredstava u sklopu čega su im prezentirani planovi i projekcija za naredni period.
 
Implementiranje projekta pod nazivom SECUP ima za cilj povećanje tehničke sigurnosti skladišta u OS BiH, unapređenja menadžmenta upravljanja skladištima i smanjenju sigurnosnih rizika na četiri perspektivna skladišta OS BiH: LSM „Krupa“ Hadžići, LSM „Kula“ Mrkonjić grad, LSN „TBT“ Visoko i LSN „Rabić“ Derventa.

Info- ZŠ OS BiH

4 FOTO GALERIJA