Javne nabavke i tenderi

Obavještenje o nabavci broj: 723-7-2-122-3-133/21, Nabavka popravka i održavanja električnih instalacija u zgradama – ispitivanje gromobranske i instalacije uzemljenja na lokacijama OS BiH

3.6.2021