Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga smještaja i ishrane u cilju preventivne zaštite mentalnog zdravlja i psiho-socijalne asistencije i rehabilitacije pripadnika MO i OS BiH koji su tokom 2016. godine angažovani u operacijama podrške miru ili drugim aktivnostima u inostranstvu

6.6.2016