Poziv za dostavljanje ponuda

Ispravka Poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga po Aneksu II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama – nabavka agencijskih usluga smještaja i ishrane za potrebe MO i OS BiH na prostoru BiH br. 11-03-26-2442-3/16, br. 11-03-26-2442-6/16 od 17.06.2016.

28.6.2016