Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama – Nabavka agencijskih usluga smještaja i ishrane za potrebe MO i OS BiH na prostoru BiH, broj:11-03-26-3540-3/16 od 27.09.2016. godine

3.10.2016