Obilježavanje 5. obljetnice Drugog pješačkog (Rendžerkskog) puka OS BiH i 18. obljetnice Armije RBiH

Postani pripadnik OS BiH