Oglasi/Konkursi

Javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Republici Srbiji – Beograd, za školsku 2019/2020. godinu

13.3.2019