Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje vojnih stipendista na dodiplomskom studijskom programu „Aeronautika – smjer pilot“ u BiH u školskoj 2019/2020. godini

7.6.2019