Dan OS BiH 2021
Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
22.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
15.11.2018
15.11.2018
8.11.2018
8.11.2018
8.11.2018
7.12.2017
7.12.2017
Live stream - 16. godišnjica Oružanih snaga BiH
Prikaz operativnih sposobnosti OS BiH
OS BiH prezentacija 2021

       
NAŠA SNAGA
Poster - Dan OS BiH 2021.

Bilten

16. godišnjica OS BiH